16. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
Tebliğler Kitabı

4 - 6 Eylül 2018 
Çimkent - KAZAKİSTAN

Bildiri Kitabını İndir

Bildiri Özet Kitabını İndir


15. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
Bildiri Özetleri Kitabı

11 - 12 Eylül 2017 
Komrat - GAGAVUZYA / MOLDOVA

Bildiri Kitabını İndir

15. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
Tebliğler Kitabı

11 - 12 Eylül 2017 
Komrat - GAGAVUZYA / MOLDOVA

Bildiri Kitabını İndir

 

14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
22 - 23 Ağustos 2016 
Üsküp - Gostivar / MAKEDONYA

Bildiri Kitabını İndir