Prof.Dr. Recai ÇOŞKUN İzmir Bakırçay Üniversitesi
Prof.Dr. Mehmet YÜCE  Bursa Uludağ Üniversitesi
Prof.Dr. Hayati BEŞİRLİ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof.Dr. Mensur NUREDDİN  Uluslararası Vizyon Üniversitesi
Prof.Dr. Mustafa MİYNAT  Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Prof.Dr. Akhtem A. DZHELILOV Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi
Prof.Dr. Haluk BENGÜ Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Prof.Dr. Fevzi Serkan ÖZDEMİR Ankara Üniversitesi
Prof.Dr. Seyhan FIRAT TÜBAV Başkanı
Prof. Dr. Ferruh TUZCUOĞLU Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Leniyara SELİMOVA  Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi
Doç. Dr. Elşan BAĞIRZADE  Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi 
Doç. Dr. Ergin JABLE Priştina Üniversitesi
Doç. Dr. Oktay GULİYEV  Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
Doç. Dr. Raqıf KASIMOV Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
Metin KÜÇÜK  İstanbul Üniversitesi Genel Sekreteri
Saadet Pınar YILDIRIM  Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Genel Müdürü