Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi’ne sosyal bilimlerin aşağıdaki alanlarından her hangi birinde özellikle Türk Dünyası ile ilgili olarak yazılmış bildiriler beklenmektedir. Gönderilen bildiriler aşağıdaki başlıklar altında ele alınıp değerlendirilecektir:

 • Antropoloji

 • Arkeoloji

 • Bilim Felsefesi ve Yöntembilim

 • Coğrafya

 • Çeviribilim

 • Kentleşme ve Çevre Sorunları

 • Din Bilimleri

 • Eğitim Bilimleri

 • Ekonomi

 • Felsefe

 • Finans

 • Girişimcilik ve Küçük İşletmeler

 • Hukuk

 • İletişim

 • İstatistik

 • Kamu Yönetimi

 • Maliye

 • Muhasebe

 • Pazarlama

 • Psikoloji

 • Siyaset Bilimi

 • Sosyal Hizmet

 • Sosyal Politika

 • Sosyoloji

 • Spor

 • Tarım Ekonomisi ve Politikaları

 • Tarih

 • Töre Bilim ve Ahlaki Değerler

 • Turizm

 • Türk Dili ve Edbiyatı

 • Türk Kültürü

 • Uluslararası İlişkiler

 • Üretim

 • Yönetim Bilişim Sistemleri

 • Yönetim ve Organizasyon